Trädgårdsdesign – planeringen är A och O

Planera trädgården

Jag ritar allt från hela trädgårdar till delar av dem, till exempel en rabatt eller en entré. Alla rituppdrag inleds med ett hembesök. Vi diskuterar era tankar och önskemål kring trädgården och vad som skulle vara möjligt att åstadkomma utifrån era och platsens förutsättningar. Vill ni beställa en idéskiss eller en trädgårdsritning?

Inför mötet är det bra om ni tillhandahåller en aktuell och skalenlig tomtkarta. Om den inte redan finns kan ni beställa den från stadsbyggnadskontoret i er kommun.

Förbered er. Fundera över var det finns soliga/skuggiga hörn, blåsiga eller ”läiga” vrår och fina utblickar. Var går solen upp i maj och ner i september?

Beroende på ritningens omfattning lämnar jag alltid en offert efter vårt första möte som ni får godkänna innan arbetet påbörjas.

Pris för trädgårdsdesign: 900:-/timme inkl. moms.
En timmes resväg t o r ingår. Restid utöver det debiteras med 500 kr extra.


Idéskiss
Idéskissen är en ritning med förklarande text där former och funktioner ritas ut men utan detaljerade växtförslag eller materialval. Tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Målsättningen är att ge er en känsla för hur er nya trädgård kan utformas utifrån era önskemål och behov samt platsens förutsättningar.

Ritningen görs i skala 1:100 över hela trädgården (eller berörd del) och levereras både som utskrift och i digitalt format.


Trädgårdsritning
Trädgårdsritningen är en detaljerad ritning med de olika funktionerna inritade. Ritningen ska kunna användas som underlag för det praktiska genomförandet oavsett om man vill anlita en trädgårdsanläggare eller göra det själv och levereras både som utskrift och i digitalt format.

Ritningen görs i skala 1:100 över hela trädgården (eller berörd del), planterings- och konstruktionsritningar i skala 1:50. Den innehåller även en utförlig växtförteckning, materialval, bilder på alla växter i förslaget samt inspirerande bilder och illustrationer.