Trädgårdsdesign – planeringen är A och O

Trädgårdsdesign

Jag ritar allt från hela trädgårdar till delar av dem, till exempel en rabatt eller en entré. Alla rituppdrag inleds med en rådgivning som kostar 2 000 kr. Vi diskuterar era tankar och önskemål kring trädgården och vad som skulle vara möjligt att åstadkomma utifrån era och platsens förutsättningar. Därefter lämnas en offert på överenskomna arbetsuppgifter. Om offerten senare accepteras ingår rådgivningsmötet.

Inför mötet är det bra om ni tillhandahåller en aktuell och skalenlig tomtkarta. Om den inte redan finns kan ni beställa den från stadsbyggnadskontoret i er kommun.

Förbered er. Fundera över var det finns soliga/skuggiga hörn, blåsiga eller ”läiga” vrår och fina utblickar. Var går solen upp i maj och ner i september?


Idéskiss
Idéskissen är en ritning med förklarande text där former och funktioner ritas ut men utan detaljerade växtförslag eller materialval. Tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Målsättningen är att ge er en känsla för hur er nya trädgård kan utformas utifrån era önskemål och behov samt platsens förutsättningar.

Ritningen görs i skala 1:100 över hela trädgården (eller berörd del) och levereras både som utskrift och i digitalt format.


Trädgårdsritning
Trädgårdsritningen är en detaljerad ritning med de olika funktionerna inritade. Ritningen ska kunna användas som underlag för det praktiska genomförandet oavsett om man vill anlita en trädgårdsanläggare eller göra det själv och levereras både som utskrift och i digitalt format.

Ritningen görs i skala 1:100 över hela trädgården (eller berörd del), planterings- och konstruktionsritningar i skala 1:50. Den innehåller även en utförlig växtförteckning, materialval, bilder på alla växter i förslaget samt inspirerande bilder och illustrationer.