Skötsel - vårda ditt uterum

Skötsel

När en trädgård är färdiganlagd är det viktigt att den sköts på rätt sätt. För en god etablering behövs vatten, näring och omvårdnad.

En trädgård består av många olika delar. Skötsel handlar om att ta vara på och sköta alla dessa delar. Inte bara växterna behöver skötsel utan även andra ytor som gräsytor, uteplatser och gångar.

Med utbildad och erfaren personal kan Trädgård och form erbjuda kvalificerad trädgårdsskötsel så som vår- och höststädning, ogräsrensning, gödsling, träd- och buskbeskärning, häckklippning mm.

Pris för skötsel: 650:-/timme inkl. moms.

Husarbete/RUT
Trädgård & form utför skötselarbeten som ger dig som kund 50% skattereduktion på arbetskostnaden. Vi informerar dig vad som gäller i samband med uppdraget.